AKTUELNOSTI
Petak,10.11.2017. godina

Svetski dan dijabetesa, 14. novembar 2017.godine

“Žene i dijabetes-naše pravo na budućnost”

Svetski dan dijabetesa je kampanja sa ciljem skretanja pažnje na probem dijabetesa u svetu. Obeležava se svake godine 14.novembra, na rođendan Frederick Banting-a, koji je sa Charles Best-om doprineo otkriću insulina 1922. godine. Logo svetskog dana dijabetesa je plavi krug koji simbolizuje jedinstvo globalne dijabetes zajednice u borbi protiv pandemije dijabetesa.
Ove godine Svetski dan dijabetesa obeležava se pod sloganom “Žene i dijabetes-naše pravo na zdravu budućnost”. Kampanja je namenjena svim ženama u riziku da obole ili obolelim od dijabetesa. Promovisaće značaj pristupačne i jednake dostupnosti neophodnim lekovima, medicinskoj tehnologiji, edukaciji samokontole dijabetesa i informacijama potrebnim za postizanje optimalnog ishoda lečenja i unapređenje prevencije tipa 2 dijabetesa.
KLJUČNE PORUKE KAMPANJE
1.Ženama obolelim od dijabetesa treba omogućiti pristupačnu i jednaku dostupnost zdravstvenoj zaštiti i edukaciji radi boljeg upravljanja dijabetesom i unapređenja ishoda lečenja.
Činjenice
*Trenutno preko 199 miliona žena živi sa dijabetesom. Procenjuje se da će do kraja 2040.godine broj obolelih žena porasti na 313 miliona.
*Dve od 5 žena sa dijabetesom je u reproduktivnom dobu, odnosno preko 60 miliona žena u svetu.
*Dijabetes je 9 vodeći uzrok umiranja žena u svetu, odgovoran za 2,1 miliona smrtnih slučajeva godišnje.
*Žene obolele od tipa 2 dijabetesa imaju približno 10 puta veću verovatnoću da obole od koronarne bolesti srca u odnosu na žene koje nemaju dijabetes.
*Žene obolele od tipa 1 dijabetesa imaju veći rizik za rani spontani pobačaj ili rađanje deteta sa urođenim anomalijama.
Šta je potrebno uraditi?
*Zdravstveni sistemi moraju posvetiti adekvatnu pažnju specifičnim potrebama i prioritetima žena.
*Ženama obolelim od dijabetesa treba obezbediti dostupnost neophodnih lekova i medicinske tehnologije, edukacije za samokontolu dijabetesa i informacija potrebnih za postizanje optimalnog ishoda lečenja.
*U cilju unapređenja zdravlja, ženama i devojkama treba obezbediti veću pristupačnost fizičke aktivnosti.
2.Trudnicama je potrebna bolja dostupnost ranom otkrivanju dijabetesa, zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom vaspitanju, kako bi se ostvarili pozitivni zdravstveni ishodi za majku i dete.Činjenice
*Svako 7.novorođenče je izloženo gestacijskom dijabetesu
*Prema proceni Međunarodne dijabetes federacije, 2015. godine je 20,9 miliona ili 16.2% porodilja imalo neku vrstu hiperglikemije u trudnoći. Približno polovina žena sa gestacijskim dijabetesom će u roku od 5-10 godina nakon porođaja dobiti tip 2 dijabetesa.
*Polovina svih slučajeva hiperglikemije u trudnoći javlja se kod žena mlađih od 30 godina
*Ogromna većina  slučajeva hiperglikemije u trudnoći se nalaze u zemljama sa niskim i srednjim prihodom, gde je dostupnost zdravstvene zaštite žena uglavnom ograničena.
Šta je potrebno uraditi?
*Strategije za prevenciju tipa 2 dijabetesa treba da se fokusiraju na zdravlje make, ishranu i druge zdrave stilove života pre i tokom trudnoće, kao i na ishranu odojčeta i malog deteta.
*Antenatalna zaštita tokom trudnoće se mora optimizovati za promociju zdravlja kod mladih žena, kao i za rano otkrivanje dijabetesa i gestacijskog dijabetesa.
*Da bi se obezbedilo rano otkrivanje dijabetesa, bolja zdravstvena zaštita žena i smanjila materalna smrtnost, neophodno je na primarnom nivou zdravstvene zaštite integrisati skrining dijabetesa i gestacijskog dijabetesa u preventivne zdravstvene usluge žena.
*Zdravstveni radnici treba da budu edukovani za otkrivanje, lečenje, i praćenje dijabetesa tokom trudnoće.
3.Žene i devojke su ključni akteri usvajanja zdravog načina života i unapređenje zdravlja za dobrobit budućih generacija.
Činjenice
*Do 70% slučajeva tipa 2 dijabetesa se može prevenirati usvajanjem zdravog stila života.
*Među odraslim osobama 70% prevremenih smrti je uglavnom posledica navika stečenih tokom adolescencije.
*Istraživanje je pokazalo da kada majke imaju veću mogućnost raspolaganja kućnim budžetom, one više izdvajaju za hranu, zdravlje i obrazovanje dece.
*Žene su stub porodičnih navika u ishrani i stilu života, zbog čega imaju veliki potencijal za prenošenje prevencije izvan porodičnog okruženja.
Šta je potrebno uraditi?
*Ženama i devojkama treba omogućiti laku i jednaku dostupnost znanju i resursima u cilju unapređenja njihovog zdravlja, zdravlja njihovih porodica i prevencije tipa 2 dijabetesa. Promocija fizičke aktivnosti kod adolescentinja, mora biti prioritet u prevenciji dijabetesa, posebno u zemljama u razvoju.

.                                                             PR DZ Pirot
Dr Marina Manić

........................................................................................................................................................................

 
Strana : 1 2 3 4 5 6