JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE 2016./2017.godina
 
Kontakt osoba : Mirjana Dragonjić, službenik za javne nabavke
Kontakt telefon : 010/ 305 399;  mail :  javne.nabavke@dzpirot.rs
Adresa :  Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot
 
 
 
NABAVKA ZDRAVSTVENIH USLUGA
 
USLUGE ODRŽAVANJA VOZILA
 
NABAVKA STOMATOLOSKOG POTROSNOG MATERIJALA
 
NABAVKA NAMESTAJA
 
NABAVKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA
 
NABAVKA SREDSTAVA ZA HIGIJENU
 
NABAVKA LEKOVI SA LISTE D
 
NABAVKA ODRŽAVANJE VOZILA
 
NABAVKA NAFTNIH DERIVATA
 
HELIANT
 
NABAVKA MEDICNSKE OPREME
 
NABAVKA ZDRAVSTVENIH OBRAZACA
 
SERVISIRANJE MEDICINSKE OPREME
 
NABAVKA OSIGURANJA IMOVINE, ZAPOSLENIH I MOTORNIH VOZILA
 
NABAVKA KOMJUTERSKE OPREME
 
NABAVKA OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA
 
NABAVKA ZDRAVSTVENIH USLUGA
 
NABAVKA TEHNIČKOG MATERIJALA I REZERVNIH AUTO DELOVA
 
NABAVKA USLUGA POPRAVKI I ODRŽAVANJA VOZILA
 
NABAVKA STOMATOLOŠKOG POTROŠNOG MATERIJALA
 
GRADJEVINSKI RADOVI
 
NABAVKA OGREVNOG DRVETA
 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA HELIANTA

 

NABAVKA LEKOVA SA D LISTE I LEKOVA VAN LISTE

 

NABAVKA MEDICINSKOG I SANITETSKOG POTROŠNOG MATERIJALA

 

NABAVKA SREDSTAVA ZA HIGIJENU

 
OSIGURANJE VOZILA
 

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA

 

NABAVKA NAFTNIH DERIVATA ZA MOTORNA VOZILA

 
NABAVKA PUTNIČKIH AUTOMOBILA
 
NABAVKA ZDRAVSTVENIH OBRAZACA
 
NABAVKA GRAĐEVINSKIH RADOVA
 
NABAVKA ZDRAVSTVENIH USLUGA - USLUGE MEDICINSKIH LABORATORIJA
 
NABAVKA MEDICINSKE OPREME
 
NABAVKA USLUGE OSIGURANJA
 
NABAVKA KOMPJUTERSKOG MATERIJALA
 
NABAVKA USLUGE POPRAVKI, ODRŽAVANJA I SRODNE USLUGE ZA VOZILA I PRIPADAJUĆU
OPREMU
 
NABAVKA TEHNIČKOG MATERIJA I REZERVNIH AUTO DELOVA
 
NABAVKA STOMATOLOŠKOG POTROŠNOG MATERIJALA
 
NABAVKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA
 
NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
 
NABAVKA PUTNIČKOG AUTOMOBILA
 
NABAVKA NAFTNIH DERIVATA
 
NABAVKA MEDICINSKE OPREME
 
NABAVKA ZDRAVSTVENIH OBRAZACA
 
NABAVKA ZDRAVSTVENIH  USLUGA-USLUGE MEDICINSKIH LABORATORIJA
 
NABAVKA RAČUNARSKE OPREME 04/2016
 
NABAVKA RAČUNARSKE OPREME
 
NABAVKA OSIGURANJA ZAPOSLENIH, IMOVINE I MOTORNIH VOZILA
 
NABAVKA TEHNIČKIH MATERIJALA I REZERVNIH AUTO DELOVA
 
NABAVKA ZDRAVSTVENIH OBRAZACA
 
 
Strana : 1 2 3 4 5 6