AKTUELNOSTI
Ponedeljak, 30.05.2016.godina
31. maj 2016 – Svetski dan bez duvanskog dima – “Pripremimo se za bezlična pakovanja”
 

Svake godine 31. maja Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i njeni partneri obeležavaju Svetski dan bez duvanskog dima, ističu zdravstvene rizike povezane sa upotrebom duvana i zalažu se za delotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duvana.
Ove godine 31. maja na Svetski dan bez duvanskog dima Svetska zdravstvena organizacija i Sekretarijat Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO pozivaju države da se pripremaju za uvođenje bezličnih (standardizovanih) pakovanja duvanskih proizvoda.
Bezlična pakovanja predstavljaju značajnu meru koja smanjuje potražnju za duvanskim proizvodima tako što se:
• smanjuje privlačnost duvanskih proizvoda,
• smanjuje mogućnost da pakovanja duvanskih proizvoda postanu sredstva za reklamiranje duvanskih proizvoda,
• ograničava lažno obeležavanje duvanskih proizvoda i
• povećava efikasnost zdravstvenih upozorenja.
Bezlična pakovanja duvanskih proizvoda takođe ograničavaju ili zabranjuju koršćenje logoa, boja, brenda ili reklamnih poruka na pakovanjima duvanskih proizvoda, izuzev imena brenda i imena proizvoda koja se mogu prikazati samo u standardnim bojama i određenom vrstom slova.
Bezlična pakovanja se nadovezuju na druge mere kontrole duvana kojima se obezbeđuje sveobuhvatni multisektorski pristup. Političari, civilno društvo i javnost treba da preduzmu sve aktivnosti da bi njihove vlade usvojile bezlična pakovanja.
Ciljevi kampanje Svetskog dana bez duvanskog dima u 2016. godini su:
• istaći ulogu bezličnih pakovanja kao jednog elementa sveobuhvatnog multisektorskog pristupa u kontroli duvana,
• olakšati usvajanje politike o bezličnim pakovanjima u državama-ugovornim stranama Okvirne konvencije i na globalnom nivou, obezbeđivanjem ubedljivih i jasnih podataka o njihovoj efikasnosti,
• ohrabriti države-ugovorne strane da ojačaju mere koje se tiču pakovanja i obeležavanja duvanskih proizvoda, ali i koje ograničavaju reklamiranje, promociju i sponzorstva i time postepeno olakšavaju usvajanje bezličnih pakovanja i
• podržati države-ugovorne strane i civilno društvo da se suprotstave uplitanju duvanske industrije u političke procese koji se tiču usvajanja zakona o bezličnim pakovanjima.

Centar za prevenciju DZ Pirot povodom ovog dana organizuje sledeće aktivnosti:
1. Predavanje i prikaz izložbe u osnovnoj školi u Malom Suvodolu.
2. Predavanje „Pušenje - ubistvo s predumišljajem“, edukativni film i podela edukativnog materijala u prostorijama Centra za prevenciju u utorak 31.5.2016.god. u 11:30h.
3. Prikazi izložbe u prostorijama Centra za prevenciju i ambulante Tijabara.
4. Pojačan zdrasteveno-vaspitni rad lekara na temu štetnosti pušenja za zdravnje , kroz ordinaciju i patronažnih sestara u kućnim posetama.

.                                                             PR DZ Pirot
Dr Marina Manić

........................................................................................................................................................................

 
 
Strana : 1 2 3 4 5 6